בדיקת CT

האבחון באמצעות ה CT הינו טכנולוגיה שגרמה למהפכה באבחון לפני מעל כ-50 שנים. המהפכה במהירות הביצוע, ריבוי המידע והדיוק שבו, הרזולוציה המשופרת, והטכנולוגיה העדכנית המאפשרת כל זאת בכמות קרינה מופחתת משמעותית.

ברשות מכון מאר 5 מכשירי CT רב פרוסתיים, מתוצרת חברת סימנס. סורקים אלה מאפשרים, בטכנולוגיה המתבססת על קרינה מייננת, לבצע סריקה של האבר הנדרש, ובעזרת "חתכים" או "פרוסות" , ולבנות תמונה אנטומית המאפשרת לזהות תהליכים חריגים וגידולים שונים.

במכוני מ.א.ר מבצעים את כל סוגי בדיקות ה CT – מח, אזנים, סינוסים, צוואר, חזה, בטן, אגן, חוליות עמוד שדרה, מפרקים שונים ועוד.

במכון מבצעים גם בדיקות שונות לאבחון כלי-דם (CT אנגיורפיה), ובדיקות חדשניות כגון קולונוסקופיה וירטואלית וצינתור וירטואלי ובדיקת CT ריאות בקרינה נמוכה למעשנים לגילוי מוקדם של סרטן ריאות.

מהלך הבדיקה

לאחר קליטתו במשרד הקבלה, מוזמן הנבדק להיכנס למתחם ה CT. במידה והבדיקה דורשת שתיית חומר ניגוד, ינתן לו החומר בלוח זמנים מתאים. לפי שיקול דעת רפואי ופרוטוקול מקובל יוחלט אם הבדיקה דורשת חומר ניגוד בזריקה, ובמקרה כזה הצוות יכין וריד מתאים. לקראת הבדיקה יוזמן המטופל להכנס לחדר הבדיקה שם יתבקש לשכב על מיטת הבדיקה שנעה קלות פנימה והחוצה. משך הבדיקה הממוצע כ 5 דקות. במהלך הבדיקה אסור לזוז כלל, ובמידת הצורך תתבקש לשמור על משטר נשימות מתאים לבדיקה.

תוצאות הבדיקה

הבדיקה מפוענחת על ידי רדיולוג בכיר. בעת קליטת הנבדק, יתואם עמו המועד והמקום בו יקבל את תוצאות הבדיקה – באיסוף ישיר, בממשק אלקטרוני של קופת החולים אליה הוא שייך, או בהקניית גישה לאתר האינטרנט או האפליקציה.

מידע נוסף והכנות לבדיקה

עבור כול הסוגים

חובה להביא הפניית רופא יש להצטייד בהתחייבות למכון מאר קטין יגיע מלווה באפוטרופוס. בדיקת CT בטן כרוכה בשתיית חומר ניגוד, ולרוב גם בהזרקת חומר ניגוד לוריד.
1. הכרחי לדווח לנו מבעוד מועד על רגישות ידועה ליוד.
2. ארבע שעות צום מאכילה. מותר לשתות מים, עד שעה לפני הבדיקה.
3. יש להגיע למכון 2 שעות לפני המועד שנקבע, לצורך קבלת הכנה, בשתיית חומר ניגוד.
4. מטופל החל מגיל 60 – חייב להצטייד לקראת הבדיקה בתוצאות בדיקות-דם הכוללות תפקודי כליה תקינים (אוראה וקריאטנין), משלושת החודשים האחרונים.
5. מטופל צעיר מגיל 60 – החולה במחלה כלייתית, חייב לדווח על כך ולהציג אישור הרופא המפנה/המטפל לביצוע הבדיקה כולל תוצאות בדיקות-דם הכוללות תפקודי כליה (אוראה וקריאטנין), משלושת החודשים האחרונים.
6. חולי סכרת בכל גיל מתבקשים להצטייד בתוצאות בדיקות-דם (ר' סעיף 4).
7. אין להפסיק טיפול תרופתי.

CT עם הזרקת חומר ניגוד (מח, עיניים, צוואר, חזה)

חובה להביא הפניית רופא יש להצטייד בהתחייבות/אמצעי תשלום מתאים קטין יגיע מלווה בהורה/אפוטרופוס לחוסה/דומה - תוסדר הגעתו עם ניירת נדרשת מבעוד מועד לבריאותכם ובריאות הציבור - נא לא להקדים מעבר לנדרש נא להימנע ככל הניתן ממלווים שאינם חיוניים בדיקת CT זו כרוכה במרבית המקרים בהזרקת חומר ניגוד לוריד, לנוכח הפניית הרופא, פרוטוקול הבדיקה ושיקול הדעת של הצוות הרפואי במקום. מומלץ ביממה שלפני הבדיקה ובזו שלאחריה, להרבות בשתיית מים.
1. הכרחי לדווח מראש על רגישות ידועה ליוד ולקבל הנחיות להכנה.
2. הכרחי לדווח מראש על אסטמה פעילה ולקבל הנחיות להכנה.
3. יש לשמור על 4 שעות צום ומאכילה ומשתיה לפני הבדיקה. מותר לשתות מים עד שעה לפני.
4. יש להקדים ברבע שעה, לצורך פתיחת רשומה רפואית.
5. מטופל החל מגיל 60 חייב להציג במעמד פתיחת הרשומה, בדיקות דם הכוללות תפקודי כליה (קריאטינין) תקין, מהרבעון האחרון.
6. מטופל צעיר מ60 החולה במחלה כלייתית, חייב לדווח על כך מבעוד מועד ולהציג אישור הרופא המפנה לביצוע הבדיקה כולל ציון תוצאות בדיקות הדם מהרבעון האחרון.
7. חולי סכרת המטופלים תרופתית, חייבים בכל גיל לדווח על כך מבעוד מועד ולהציג אישור הרופא המפנה לביצוע הבדיקה כולל ציון תוצאות בדיקות הדם מהרבעון האחרון.
8. אין להפסיק טיפול תרופתי קבוע.

CT ללא הזרקת חומר ניגוד (עמוד שדרה צווארי / גבי / מותני / אורטופדי)

חובה להביא הפניית רופא יש להצטייד בהתחייבות למכון מאר קטין יגיע מלווה באפוטרופוס. יש להגיע למכון רבע שעה לפני המועד שנקבע, לצורך פתיחת תיק נבדק.

CTU (כליות) עם חומר ניגוד

חובה להביא הפניית רופא יש להצטייד בהתחייבות/אמצעי תשלום מתאים קטין יגיע מלווה בהורה/אפוטרופוס לחוסה/דומה - תוסדר הגעתו עם ניירת נדרשת מבעוד מועד לבריאותכם ובריאות הציבור - נא לא להקדים מעבר לנדרש נא להימנע ככל הניתן ממלווים שאינם חיוניים בדיקת CT זו כרוכה במרבית המקרים בהזרקת חומר ניגוד לוריד, לנוכח הפניית הרופא, פרוטוקול הבדיקה ושיקול הדעת של הצוות הרפואי במקום. מומלץ ביממה שלפני הבדיקה ובזו שלאחריה, להרבות בשתיית מים.
1. הכרחי לדווח מראש על רגישות ידועה ליוד ולקבל הנחיות להכנה.
2. הכרחי לדווח מראש על אסטמה פעילה ולקבל הנחיות להכנה.
3. יש לשמור על 4 שעות צום ומאכילה ומשתיה לפני הבדיקה. מותר לשתות מים עד שעה לפני.
4. יש להגיע למכון 30 דקות לפני המועד שנקבע לצורך פתיחת רשומה רפואית וקבלת הכנה בשתיית מים.
5. מטופל החל מגיל 45 חייב להציג במעמד פתיחת הרשומה, בדיקות דם הכוללות תפקודי כליה (קריאטינין) תקין, מהרבעון האחרון.
6. מטופל צעיר מ45 החולה במחלה כלייתית, חייב לדווח על כך מבעוד מועד ולהציג אישור הרופא המפנה לביצוע הבדיקה כולל ציון תוצאות בדיקות הדם מהרבעון האחרון.
7. חולי סכרת המטופלים תרופתית, חייבים בכל גיל לדווח על כך מבעוד מועד ולהציג אישור הרופא המפנה לביצוע הבדיקה כולל ציון תוצאות בדיקות הדם מהרבעון האחרון.
8. אין להפסיק טיפול תרופתי קבוע.

CTC דימות הלב עם הזרקת חומר ניגוד

הבדיקה מתבצעת לנוכח הפניית רופא בלבד. יש להצטייד בהתחייבות למכון מאר.
1. הכרחי לדווח לנו מבעוד מועד על רגישות ידועה ליוד.
2. ארבע שעות צום מאכילה. מותר לשתות מים, עד שעה לפני הבדיקה.
3. יש להצטייד לקראת הבדיקה בתוצאות בדיקות-דם הכוללות תפקודי כליה תקינים (אוראה וקריאטנין), משלושת החודשים האחרונים.
4. אין להפסיק טיפול תרופתי.
5. 2 שעות לפני הבדיקה יש לקחת 50 מ"ג נורמיטן או Beta blocker אחר. יש לדווח לנו מבעוד מועד במידה והנך לוקח/ת Blocker beta כשגרה.
6. במידה ועברת ניתוח מעקפים הכרחי להציג דוח ניתוח לפני ביצוע הבדיקה.

CTA (אנגיוגרפיה) עם הזרקת חומר ניגוד

חובה להביא הפניית רופא יש להצטייד בהתחייבות/אמצעי תשלום מתאים קטין יגיע מלווה בהורה/אפוטרופוס לחוסה/דומה - תוסדר הגעתו עם ניירת נדרשת מבעוד מועד לבריאותכם ובריאות הציבור - נא לא להקדים מעבר לנדרש נא להימנע ככל הניתן ממלווים שאינם חיוניים בדיקת CT זו כרוכה במרבית המקרים בהזרקת חומר ניגוד לוריד, לנוכח הפניית הרופא, פרוטוקול הבדיקה ושיקול הדעת של הצוות הרפואי במקום. מומלץ ביממה שלפני הבדיקה ובזו שלאחריה, להרבות בשתיית מים.
1. הכרחי לדווח מראש על רגישות ידועה ליוד ולקבל הנחיות להכנה.
2. הכרחי לדווח מראש על אסטמה פעילה ולקבל הנחיות להכנה.
3. יש לשמור על 4 שעות צום ומאכילה ומשתיה לפני הבדיקה. מותר לשתות מים עד שעה לפני.
4. יש להקדים ברבע שעה, לצורך פתיחת רשומה רפואית.
5. מטופל החל מגיל 60 חייב להציג במעמד פתיחת הרשומה, בדיקות דם הכוללות תפקודי כליה (קריאטינין) תקין, מהרבעון האחרון.
6. מטופל צעיר מ60 החולה במחלה כלייתית, חייב לדווח על כך מבעוד מועד ולהציג אישור הרופא המפנה לביצוע הבדיקה כולל ציון תוצאות בדיקות הדם מהרבעון האחרון.
7. חולי סכרת המטופלים תרופתית, חייבים בכל גיל לדווח על כך מבעוד מועד ולהציג אישור הרופא המפנה לביצוע הבדיקה כולל ציון תוצאות בדיקות הדם מהרבעון האחרון.
8. אין להפסיק טיפול תרופתי קבוע.

CT אנטרוגרפיה / פנקריאס (לבלב) עם חומר ניגוד

חובה להביא הפניית רופא יש להצטייד בהתחייבות/אמצעי תשלום מתאים קטין יגיע מלווה בהורה/אפוטרופוס לחוסה/דומה - תוסדר הגעתו עם ניירת נדרשת מבעוד מועד לבריאותכם ובריאות הציבור - נא לא להקדים מעבר לנדרש נא להימנע ככל הניתן ממלווים שאינם חיוניים בדיקת CT זו כרוכה במרבית המקרים בהזרקת חומר ניגוד לוריד, לנוכח הפניית הרופא, פרוטוקול הבדיקה ושיקול הדעת של הצוות הרפואי במקום. מומלץ ביממה שלפני הבדיקה ובזו שלאחריה, להרבות בשתיית מים.
1. הכרחי לדווח מראש על רגישות ידועה ליוד ולקבל הנחיות להכנה.
2. הכרחי לדווח מראש על אסטמה פעילה ולקבל הנחיות להכנה.
3. יש לשמור על 4 שעות צום ומאכילה ומשתיה לפני הבדיקה. מותר לשתות מים עד שעה לפני.
4. יש להגיע למכון שעה וחצי לפני המועד שנקבע, לצורך פתיחת רשומה רפואית וקבלת הכנה בשתיית חומר ניגוד.
5. מטופל החל מגיל 60 חייב להציג במעמד פתיחת הרשומה, בדיקות דם הכוללות תפקודי כליה (קריאטינין) תקין, מהרבעון האחרון.
6. מטופל צעיר מ60 החולה במחלה כלייתית, חייב לדווח על כך מבעוד מועד ולהציג אישור הרופא המפנה לביצוע הבדיקה כולל ציון תוצאות בדיקות הדם מהרבעון האחרון.
7. חולי סכרת המטופלים תרופתית, חייבים בכל גיל לדווח על כך מבעוד מועד ולהציג אישור הרופא המפנה לביצוע הבדיקה כולל ציון תוצאות בדיקות הדם מהרבעון האחרון.
8. אין להפסיק טיפול תרופתי קבוע.

CT קולונוסקופיה וירטואלית

חובה להביא הפניית רופא יש להצטייד בהתחייבות למכון מאר יש להצטייד בחומר מרוקן על-פי הנחיית הרופא המטפל יש לבצע את הניקוי על-פי הנחיות היצרן אין להפסיק טיפול תרופתי. קולונוסקופיה וירטואלית הנה סימולציה ממוחשבת של קולונוסקופיה קונבנציונאלית. זוהי סריקה טומוגרפית של הבטן, המתבצעת בשכיבה על הגב ועל הבטן לאחר החדרת אויר בצנתר דק, דרך הרקטום (פי הטבעת). כדי להשיג תוצאות אופטימאליות חשוב מאד להקפיד על הוראות ההכנה לבדיקה. יש לבצע ניקוי כנדרש ולעקוב בקפדנות רבה אחר הנחיות היצרן לתכשיר הניקוי עליו המליץ הרופא המטפל. בנוסף לחומר המרוקן ועל-פי המלצת ארגוני הדימות בעולם, אנו מבצעים את הבדיקה בתוספת שתיית 100 מ"ל חומר ניגוד מסוג telebrix. חומר זה נמכר ללקוח במכון מאר בעלות היצרן של 125 ₪. אין החזר על ההוצאה בקופות החולים השונות, למעט חברי מכבי, הזכאים לקבל חומר זה ללא חיוב. חצי שעה לאחר סיום שתיית החומר המרוקן, יש לשתות את ה- telebrix מהול בשתי כוסות מים. ניתן להמשיך ולשתות מים כל העת לפי צורך. יש לשמור על צום עד לאחר סיום הבדיקה. בשלושת הימים שלפני הבדיקה יש להקפיד על הדיאטה הבאה: מזונות מותרים מוצרי קמח: קרקרים, לחם מקמח לבן, ביסקוויטים. מתוקים: עוגות פשוטות, קרטיבים, יוגורט טבעי דל שומן, ג'לטין, גלידה בלי שוקולד או אגוזים. פרי: בננות. ירקות: תפוחי אדמה לבנים מבושלים ללא הקליפה. תיבול: מרגרינה, שמן, מיונז קל. בשר ותחליפיו: עוף, הודו, דג, ביצים וגבינות דלות שומן. מרק ירקות (גזר או תפוחי אדמה), צלול, ללא הירקות או המחית. שתייה: חלב דל שומן, משקאות נטולי קפאין, משקאות עם כמות קטנה של קפאין, מיץ פירות צלול, ללא המחית. מזונות אסורים מוצרי קמח: מוצרי קמח מלא, מאפי קמח תירס, שיבולת שועל, דגנים מלאים ופסטה. מתוקים: שוקולד, מוצרים המכילים קמח מלא, זרעים, קקאו, יוגורט עם חתיכות פרי, פירות יבשים, אגוזים ופופ-קורן. פירות: פירות יבשים, גרגרי יער, פירות לא מבושלים, אגוזים וזרעים. ירקות: כל מה שלא נזכר במותרים, כולל ירקות מטוגנים או חיים, ברוקולי, כרוב, כרובית, תרד אפונה, תירס וירקות עם זרעים. תיבול: חמאה, שומן וכל מה שלא נזכר במותרים. בשר ותחליפיו: בשר אדום, שעועית, אפונה, קטניות, חמאת בוטנים, גבינות מחלב מלא. מחית ירקות. שתייה: אספרסו, קפוצ'ינו, חלב מלא, מיצי פירות לא צלולים עם מחית, משקאות אלכוהוליים.

CT בטן/אגן עם שתיית חומר ניגוד והזרקה

חובה להביא הפניית רופא יש להצטייד בהתחייבות/אמצעי תשלום מתאים קטין יגיע מלווה בהורה/אפוטרופוס לחוסה/דומה - תוסדר הגעתו עם ניירת נדרשת מבעוד מועד לבריאותכם ובריאות הציבור - נא לא להקדים מעבר לנדרש נא להימנע ככל הניתן ממלווים שאינם חיוניים בדיקת CT זו כרוכה במרבית המקרים בהזרקת חומר ניגוד לוריד, לנוכח הפניית הרופא, פרוטוקול הבדיקה ושיקול הדעת של הצוות הרפואי במקום. מומלץ ביממה שלפני הבדיקה ובזו שלאחריה, להרבות בשתיית מים.
1. הכרחי לדווח מראש על רגישות ידועה ליוד ולקבל הנחיות להכנה.
2. הכרחי לדווח מראש על אסטמה פעילה ולקבל הנחיות להכנה.
3. יש לשמור על 4 שעות צום ומאכילה ומשתיה לפני הבדיקה. מותר לשתות מים עד שעה לפני.
4. יש להגיע למכון שעתיים לפני המועד שנקבע לצורך פתיחת רשומה רפואית וקבלת הכנה בשתיית חומר ניגוד.
5. מטופל החל מגיל 60 חייב להציג במעמד פתיחת הרשומה, בדיקות דם הכוללות תפקודי כליה (קריאטינין) תקין, מהרבעון האחרון.
6. מטופל צעיר מ60 החולה במחלה כלייתית, חייב לדווח על כך מבעוד מועד ולהציג אישור הרופא המפנה לביצוע הבדיקה כולל ציון תוצאות בדיקות הדם מהרבעון האחרון.
7. חולי סכרת המטופלים תרופתית, חייבים בכל גיל לדווח על כך מבעוד מועד ולהציג אישור הרופא המפנה לביצוע הבדיקה כולל ציון תוצאות בדיקות הדם מהרבעון האחרון.
8. אין להפסיק טיפול תרופתי קבוע.

בדיקה זו מתבצעת בסניפים הבאים: