ממוגרפיה

ממוגרפיה

סרטן השד הינו הסרטן השכיח ביותר בקרב נשים. אחת מתוך 8-9 נשים עלולה לחלות בסרטן השד. הגידול הסרטני מתפתח, ברוב המקרים, באיטיות רבה. הסימן הקלסי הוא גוש בשד, שאינו גורם לכאב.


הממוגרפיה הינה צילום של השד, בקרינת רנטגן, במכשור ייעודי משוכלל, המאפשר איתור נגעים אשר לא ניתן לאתרם במישוש ידני.

בגילוי מוקדם סיכויי הריפוי גבוהים. תוצאות הבדיקה מספקות לרופא מידע, ומאפשרות לו לקבל החלטות לגבי המשך טיפול/אבחון.

ממוגרפיה מתבצעת במכוני מאר בציוד של חברות GE ו- Carestream המתאפיינים בדיוק רב ובקרינה נמוכה.

יש לקבוע תור מראש.

הצגת צילומי ממוגרפיה קודמים, במידה וקיימים, משמעותיים ביותר לדיוק האבחנה.

מהלך הבדיקה

אחר קליטתה במשרד הקבלה, ווידו שהתכוננה לבדיקה כנדרש, מוזמנת הנבדקת להיכנס לחדר הבדיקה. משך הבדיקה הממוצע 15 דקות.

הבדיקה כרוכה בהפעלת לחץ על השד. הדבר נחוץ לצורך הדגמה טובה של כל חלקי השד. תיתכן אי נוחות במהלך הלחיצה. מהלך הבדיקה הטכנאית מבצעת מספר צילומים. לעיתים עולה צורך טכני לבצע צילומים נוספים.

תוצאות הבדיקה

הבדיקה מפוענחת על ידי רדיולוג מומחה.

בעת קליטת הנבדק, יתואם עמו המועד והמקום בו יקבל את תוצאות הבדיקה – באיסוף ישיר, בממשק אלקטרוני של קופת החולים אליה הוא שייך או בהקניית גישה לאתר האינטרנט או לאפליקציה.