DPX/EMG הוראות הכנה לבדיקות

הוראות הכנה לבדיקת EMG

חובה להביא הפניית רופא
יש להצטייד בהתחייבות למכון מאר
קטין יגיע מלווה באפוטרופוס.

בדיקה זו עשויה להיות כרוכה בצורך בשימוש במחטים ובזרמים חשמליים כחלק מהליך הבדיקה ושלמותה.
אנא התאזרו בסבלנות.
1. יש להביא בדיקות EMG קודמות.
2. נא ללבוש בגדים נוחים.
3. אסור למרוח קרמים על הגוף ביום הבדיקה.
4. אין להפסיק טיפול תרופתי.
5. נבדקי קופת החולים הכללית בירושלים,
מתבקשים לקבוע את התור באמצעות מוקד 2700* של הקופה.


הוראות הכנה לבדיקת DPX

1. יש להצטייד באמצעי תשלום (תשלום כספי או התחייבות למכון מאר).
2. הבדיקה קלה ופשוטה.
3. לא דרושה כל הכנה.
4. הבדיקה אורכת כ- 10 דקות (*) ומתבצעת לרוב בלבוש מלא (מומלץ ללבוש בגד
ללא מתכות באזור המותניים והירכיים)
5. תוצאות הבדיקה נמסרות כ- 15 דקות מתום הבדיקה.


(*) במידה ומדובר בילדים/נוער עד גיל 20, יש להודיע על כך בעת קביעת התור.