הוראות הכנה לבדיקת רנטגן

הוראות הכנה לבדיקת רנטגן

חובה להביא הפניית רופא
יש להצטייד בהתחייבות למכון מאר
קטין יגיע מלווה באפוטרופוס.
אין להפסיק טיפול תרופתי.